AVÍS LEGAL:


La mercantil TRASTEROS REUS S.L., amb domicili a Reus, Avinguda Sant Bernat Calbó 1, Semisoterrani i amb C.I.F. B-55.689.806, inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Tom 2.961, Foli 217, Inscripció 1 i Full T-50215, és la titular del portal www.trasterosreus.com, i posa aquest portal a disposició dels usuaris d'Internet, amb la finalitat tant de proporcionar informació sobre els productes i ofertes tant de Trasters Reus SL, així com permetre l'adquisició dels productes ofertats a través del Portal.